Läxhjälp

Med hjälp av ett system med mail eller sms övar eleven in varje avsnitt i sin lärobok.

Så här går det till: Vi kommer sända korta frågor flera gånger per dag och nya frågor utifrån svaren så att vi vet att eleven har förstått det som står i texten.

Vi gör provfrågor som måste läras in utantill.

Matte kommer vi tillsammans att nöta in på ett speciellt sätt så att eleven  lär dig alla regler och hur man tänker när man löser  en mattefråga.

Vi vet vilka krav som skolan ställer och vi ger oss inte förrän eleven kan innehållet i sin lärobok.

Vårt mål är att eleven ska kunna det skolan kräver!

Så ta ett snack med dina barn om att börja med vår läxhjälp nu med en gång idag. Vårterminen 2018 är gratis! Priset enligt prislistan gäller således för alla familjemedlemmar tillsammans som ni  anger i er beställning! Ingen bindningstid. Avsluta när som helst. Skicka oss gärna ett mail om ni vill veta mera!